Villkor för köp

EVILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR KÖP (senast uppdaterade juni 2022).Dessa Köpvillkor ("Köpvillkor") reglerar ditt köp av produkter och tjänster som är tillgängliga via https:/www blissllife.com/ ("Företagets Webbplatser" eller "Webbplatserna"). Företagets webbplatser drivs av blissllife.com. ("Företaget"). Din användning av Företagets Webbplatser och dessa Villkor omfattas även av Användarvillkoren och Sekretessmeddelandet, vilka införlivas häri genom hänvisning.LÄS DESSA KÖPVILLKOR, TILLSAMMANS MED ANVÄNDARVILLKOREN, SEKRETESSMEDDELANDET OCH ALLA ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM HÄNVISAS TILL I DESSA KÖPVILLKOR, NOGGRANT INNAN DU KÖPER ELLER ANVÄNDER NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER. GENOM ATT KÖPA ELLER ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA KÖPVILLKOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKILJEDOMSAVTALET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN SOM ANGES I AVSNITTET "TVISTLÖSNING" NEDAN.ALLMÄNT

Dessa köpvillkor har undertecknats och levererats av dig och utgör ett giltigt och bindande avtal mellan dig och företaget, som kan göras gällande mot dig i enlighet med villkoren. Du intygar att du är (1) minst 18 år gammal, (2) myndig att ingå ett bindande avtal och (3) inte är en person som är förhindrad att ta emot tjänster enligt någon tillämplig lag, regel eller förordning.Du köper och använder de produkter och tjänster som finns tillgängliga via Företagets webbplatser i strikt överensstämmelse med dessa Köpvillkor och alla tillämpliga lagar, regler och förordningar (gemensamt kallade "Lagar"). Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar som rör ditt köp, inklusive alla tillämpliga lagar i det land till vilket produkterna skickas. Alla samtal, e-postmeddelanden och annan kommunikation mellan dig och företaget kan komma att spelas in.MEDDELANDE OM SEKRETESS

En kopia av det integritetsmeddelande som gäller för företagets insamling, användning, utlämnande och annan behandling av personuppgifter finns på http://www.blissllife.com. Du samtycker till att alla personuppgifter som vi får om dig (antingen via företagets webbplatser, e-post, telefon eller på annat sätt) kommer att samlas in, lagras och på annat sätt behandlas i enlighet med villkoren i sekretessmeddelandet. Företaget kan uppdatera sitt integritetsmeddelande från tid till annan efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar av vårt integritetsmeddelande kommer att publiceras på http://www.blissllife.com. Din fortsatta användning av webbplatserna efter en ändring av sekretessmeddelandet innebär att du accepterar ändringarna.


INKÖP

Behandling av order

Företaget kan, efter eget gottfinnande, besluta att inte behandla eller avbryta din beställning under vissa omständigheter. Detta kan till exempel vara fallet om den produkt eller tjänst du vill köpa är slut i lager eller har erbjudits till ett felaktigt pris, om vi misstänker att begäran är bedräglig eller under några andra omständigheter som företaget, efter eget gottfinnande, anser vara lämpligt. Företaget förbehåller sig också rätten att, efter eget gottfinnande, vidta åtgärder för att verifiera din identitet för att behandla din beställning. Företaget kommer antingen inte att debitera dig eller återbetala kostnaden för obehandlade eller annullerade beställningar. Utan att begränsa det föregående förbehåller sig företaget rätten att: (i) återkalla alla angivna erbjudanden; (ii) korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden; och (iii) göra ändringar i priser, innehåll, kampanjerbjudanden, produktbeskrivningar eller specifikationer eller annan information utan någon skyldighet att avslöja sådana ändringar (även efter att en beställning har lämnats in, bekräftats, skickats eller mottagits, såvida det inte är förbjudet enligt lag).Produkt- och tjänstebeskrivningarFöretaget försöker tillhandahålla korrekta beskrivningar av produkter och tjänster på företagets webbplatser. Företaget garanterar dock inte att beskrivningarna är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria. Om en produkt eller tjänst som erbjuds på företagets webbplatser inte motsvarar beskrivningen är ditt enda rättsmedel att returnera varan enligt vad som anges i dessa köpvillkor.Företagets webbplatser kan erbjuda en snabbvy för olika produkter. Med den här funktionen kan du visa prisinformation om produkten och lägga till produkten i varukorgen utan att öppna produktsidan. Snabbvisningen och funktionen för att lägga till i varukorgen erbjuds endast för din bekvämlighet. På produktsidan hittar du mer detaljerad information om en produkt, dess ursprung, funktioner och priser.

Information om prissättningFöretaget strävar efter att tillhandahålla korrekt prisinformation för produkter och tjänster som finns tillgängliga på företagets webbplatser. Vi kan dock inte skydda oss mot prissättningsfel. Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, vägra eller avbryta en beställning som gjorts för en produkt eller tjänst där priset är felaktigt angivet på webbplatsen på grund av ett fel. I detta fall kommer företaget att meddela dig via e-post. Dessutom förbehåller sig företaget rätten att efter eget gottfinnande korrigera eventuella fel i det angivna totala försäljningspriset.
Tillgänglighet av produkter och tjänsterFöretagets webbplatser kan innehålla information om tillgängligheten av varor. Denna information kan användas för att uppskatta sannolikheten för att en vara skickas omedelbart efter din beställning. Det beräknade leveransdatumet för en vara till din destinationsadress är cirka 30 dagar eller mindre efter din framgångsrika betalning, men det kan ändras på grund av flaskhalsar, dåligt väder, transporttider för din transportör, destinationsadress etc. Tyvärr kan företaget inte garantera att en artikel som anges som "i lager" faktiskt kommer att skickas omedelbart, eftersom lagret kan ändras avsevärt från dag till dag. I sällsynta fall kan en produkt eller tjänst finnas i lager när en kund gör beställningen och vara slutsåld när företaget försöker behandla beställningen. Om så är fallet kommer företaget att meddela dig via e-post. Tjänsteerbjudanden som är slut i lager är vanligtvis inte längre tillgängliga. Om företaget fastställer att en produkt eller tjänst som du vill köpa inte längre är tillgänglig, kommer artikeln att avbrytas från din beställning. Företaget kommer att meddela dig via e-post och ta bort artikeln från företagets webbplatser.Särskilda ytterligare ansvarsfriskrivningar och skyldigheterUtöver de allmänna ansvarsfriskrivningarna i Användarvillkoren för produkter och tjänster som köps via Webbplatsen, kan produkter och tjänster som köps via Webbplatsen: (a) inte innehålla tillverkarens garantier, även om en viss produkt eller tjänst är tillgänglig på annat håll med en sådan garanti; (b) inte innehålla service- eller supportalternativ; (c) inte ha produkthandböcker, instruktioner eller säkerhetsvarningar på ditt modersmål eller på språken i vissa destinationsländer; (d) inte vara utformade i enlighet med ditt lands standarder, specifikationer och märkningskrav; och (e) inte uppfylla ditt lands spänning och andra elektriska standarder (vilket kan kräva användning av en adapter eller omvandlare). Det är ditt ansvar och du åtar dig härmed att informera dig om produkten för att säkerställa att den uppfyller dina krav och lagligen kan importeras till ditt land.SkatterDu är ansvarig för alla skatter, tullar och avgifter som påförs av den jurisdiktion till vilken produkterna skickas, inklusive men inte begränsat till försäljnings- eller användningsskatter, mervärdesskatter eller tullar.